Om SYK

Stockholms Yacht-Klubb bildades den 2 och 11 april 1906 av medlemmar från Lidingö Segelsällskap, Segelsällskapet Svearna och Vaxholms Segelsällskap.

Klubben har till ändamål att befordra skickligheten i segeljakternas manövrerande genom anställande av kappseglingar, liksom att verka för förbättringar i sådana fartygs byggnadssätt och riggning.

Lidingöpokalens historia
I Stockholms Yacht-Klubbs regatta seglas årligen i lördagsseglingen i den klass som har flest antal deltagande båtar om Lidingöpokalen.

Dess anrika historia finns beskriven i några tidigare skrifter från Stockholms Yacht-Klubb, senast i Jubileumsboken 1981, men med anledning av en artikel i en seglingstidning där det påstods att Skärgårdskryssarepokalen av 1910 är Sveriges äldsta seglarpokal har sekreteraren gjort en djupdykning i de historiska dokumenten och funnit de fakta som bekräftar att Lidingöpokalen med all sannolikhet är den äldsta seglingspokal om vilket det fortfarande tävlas i Sverige.

Pokalen uppsattes 1889 av Lidingö Segelsällskap för tävlan mellan yachter tillhörande detta sällskap samt Vaxholms SS och SS Svearna. Mellan dessa klubbar seglades årligen om pokalen till dess LSS uppgick i Stockholms Yacht-Klubb 1906. Det har därefter årligen seglats om den i samband med Yacht-klubbens regatta som avhållits varje år utom 1906, 1909, 1914, 1944, 1945, 1947 och 1948 och därför finns 102 segrande yachters namn numera ingraverade på pokalen. Egendomligt nog har dock den första segraren för många år sedan fallit bort ur den förteckning över segrare som finns i denna matrikel. Korrigering har nu skett och förteckningen inleds med 1889 års segrare Arla tillhörig Edv. Cederlund J:r. Arla vann pokalen efter en dramatisk segling som finns återgiven i såväl Svenska Dagbladet som Stockholms Dagblads reportage från seglingen i numren av måndagen den 8 juli 1889. Båda artiklarna finns förvarade i klubbens arkiv. De tre deltagande yachterna var Arla, X:et, och Hjördis. Starten gick vid Ytterby genom Lindalssundet förbi Gälnö port ut mot Kanholmsfjärden, Nämndöfjärden, Ingaröfjärden till målet i Saltsjöbaden. Hjördis ledde länge, men så inträffade vad Stockholms Dagblad målande beskriver:

”På Nämdöfjärden stod brisen ännu något styfvare, och här började en den vackraste kryss man någonsin kunde få se, men efter 30 minuters segling sprang klyfvarefallsblocket på ”Hjördis”, så att hon beröfvad sitt försegel under de 20 minuter som åtgingo att reparera skadan dref betydligt akter öfver och distanserades så pass att hon aldrig kunde taga igen skadan.” 

Först i mål efter 10 timmar och 13 minuters segling var X:et, men hon blev bortprotesterad då hon seglat på fel sida om Manören i Lindalssundet och segrare blev således Arla. Hjördis kom dock igen och vann Lidingöpokalen året därpå, 1890.

De äldsta pokaler som KSSS fortfarande seglar om är Sinebrychoffpokalen instiftad 1895 och Oskar II:s Jubileumspokal av 1897. Skärgårdskryssarpokalen som Skärgårdskryssarförbundet innehar har det seglats om sedan 1910. Lidingöpokalen av 1889 torde vara vårt äldsta seglingspris.